ANK Holding

ANK Holding

Inyutochkin Pavel

General Director

Address: 7, Promyshlennaya street, of. 301, Blagoveshchensk

Phone: (4162) 52-12-25

E-mail: p.inyutochkin@ankhold.ru

Inyutochkin Stepan

Commercial Director

Address: 7, Promyshlennaya street, of. 302, Blagoveshchensk

Phone: (4162) 52-12-25 доб. 107

E-mail: s.inyutochkin@ankhold.ru

Surnyaeva Olga

Assistant Director General

Address: 7, Promyshlennaya street, of. 301, Blagoveshchensk

Phone: (4162) 52-12-25

E-mail: info@ankhold.ru

Kryuchkova Nataliya

Financial Director

Address: 7, Promyshlennaya street, of. 309, Blagoveshchensk

Phone: (4162) 56-25-45

E-mail: n.kryuchkova@ankhold.ru

Malyshev Maxim

Head of Marketing Department

Address: 7, Promyshlennaya street, of. 310, Blagoveshchensk

Phone: (4162) 35-65-55

E-mail: m.malyshev@ankhold.ru

Korobkova Zhanna

Chief Human Resources Officer

Address: 7, Promyshlennaya street, of. 110, Blagoveshchensk

Phone: (4162) 33-63-55

E-mail: hr@ankhold.ru

Shakuro Elena

Head of Legal Department

Address: 7, Promyshlennaya street, of. 308, Blagoveshchensk

Phone: (4162) 56-25-37

E-mail: e.shakuro@ankhold.ru
";